10 tiêu chí cơ bản để đặt backlink hiệu quả cao trong SEO Web

Links từ Các web có PageRank cao Các webiste có PageRank cao ví dụ như: Các website báo online, Các trang web chính phủ(GOV-Nhưng sau đợt cập nhật năm 2017 thì hàng loạt website chính phủ cũng đã bị đưa vào blacklist của google). Sau nhiều lần cập nhật thuật toán, tiêu chí PageRank (PR) đã không còn…